دوره ها

مرداد ۷, ۱۳۹۴

فعالیتهای خانه هوشمند اپادانا

برگزاری دوره اموزشی ساختمانهای هوشمند درمحل نظام مهندسی استان سمنان ویژه بانوان مهندس برق جهت تمدید پروانه توسط خانه هوشمند آپادانا مدرس دوره :خانم مهندس عرب […]
مهر ۸, ۱۳۹۳

برگزاری دوره ساختمانهای هوشمند جهت ارتقا پایه مهندسین برق در خانه هوشمند اپادانا (۹۶/۴/۱)